Δεύτερο αποτέλεσμα έργου: Πρόγραμμα κατάρτισης σχετικά με τις ψηφιακές δεξιότητες οι οποίες είναι απαραίτητες για την επιχειρηματικότητα

Διαδικτυακές ενότητες για την απόκτηση βασικών ψηφιακών δεξιοτήτων

Διεθνής Έκθεση

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΑ ΦΥΛΛΑΔΙΑ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

ENGLISH

SENIOR ENTREPRENEURSHIP
FOR SOCIAL INCLUSION

Download

Italian

IMPRENDITORIA PER L’INCLUSIONE SOCIALE

Download

Spanish

EMPRENDIMIENTO SENIOR PARA LA INCLUSIÓN SOCIAL

Download

French

L’ENTREPRENEURIAT SENIOR AU
SERVICE DE L’INCLUSION SOCIALE

Download

Lithuanian

Senjorų verslumo ugdymas socialinei įtraukčiai skatin

Download

Greek

Επιχειρηματικότητα για άτομα ηλικίας 55+  για την κοινωνική ενσωμάτωση

Download

Press releases

Newsletters