Το πρώτο ενημερωτικό δελτίο του έργου μόλις εκδόθηκε!

Το SENIOR+ είναι ένα έργο Erasmus+ το οποίο χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση και οι οργανισμοί εταίροι προέρχονται από τη Γαλλία, την Ισπανία, την Ιταλία, τη Λιθουανία…

Διαθέσιμο στα αγγλικά, ιταλικά, γαλλικά, ελληνικά, ισπανικά και λιθουανικά

This newsletter is available in:
English Spanish French Italian Greek Lithuanian