Η ηλεκτρονική πλατφόρμα του έργου SENIOR+ είναι πλέον διαθέσιμη για όλα τα άτομα άνω των 55 ετών, τα οποία είναι άνεργα ή κινδυνεύουν να απολειστούν από την κοινωνία και θέλουν να βελτιώσουν τις επιχειρηματικές τους δεξιότητες ή να δημιουργήσουν μία νέα επιχείρηση.
Read More