Το τρίτο ενημερωτικό δελτίο του έργου είναι τώρα διαθέσιμο online!

22 Φεβρουαρίου του 2023

Newsletter-ISSUE #3 – January 2023   What’s on The 6 partners are working on the implementation…

Ενημερωτικό δελτίο-ΤΕΥΧΟΣ #3 – Ιανουάριος του 2023. Ποιες είναι οι νεότερες εξελίξεις του έργου; Οι 6 εταίροι εργάζονται για την υλοποίηση…

Διαθέσιμο στα αγγλικά, ιταλικά, γαλλικά, ελληνικά, ισπανικά και λιθουανικά

Download the project newsletter in

English
Italian
Spanish

Greek
Lithuanian
French