Είμαστε στην ευχάριστη θέση να μοιραστούμε μαζί σας τα τελευταία νέα του έργου SENIOR+! 

 4ο Ενημερωτικό Δελτίο – Σεπτέμβριος 2023 

Ενημερωτικό δελτίο 

Τι νέο υπάρχει; 

Είμαστε στην ευχάριστη θέση να μοιραστούμε μαζί σας τα τελευταία νέα του έργου SENIOR+! 

Η ηλεκτρονική πλατφόρμα SENIOR+ είναι έτοιμη και μέσα σε αυτήν μπορείτε να βρείτε το μάθημα ηλεκτρονικής κατάρτισης για την απόκτηση βασικών επιχειρηματικών δεξιοτήτων για τα άτομα ηλικίας 55+ που θέλουν να εμβαθύνουν και να αποκτήσουν νέες γνώσεις σχετικά με την επιχειρηματικότητα. Οι ενότητες του μαθήματος θα δώσουν τη δυνατότητα στα άτομα αυτά να βελτιώσουν τις δεξιότητές τους, όπως τη χρήση ψηφιακών εργαλείων στον επαγγελματικό χώρο, να αποσαφηνίσουν την επιχειρηματική τους ιδέα, να μάθουν για τις νομοθετικές πτυχές που απαρτίζουν τη διοίκηση επιχειρήσεων και πολλά άλλα. Το μάθημα είναι διαθέσιμο σε έξι γλώσσες: Αγγλικά, ελληνικά, ισπανικά, ιταλικά, γαλλικά και λιθουανικά. 

Η πλατφόρμα θα περιλαμβάνει επίσης μια Τράπεζα Επιχειρηματικών Ιδεών, την οποία επεξεργάζονται οι εταίροι και η οποία θα είναι σύντομα διαθέσιμη, ώστε να καταστεί ευκολότερη και αποτελεσματικότερη η δημιουργία του δικού σας επιχειρηματικού σχεδίου! 

Συνάντηση στη Μόντενα της Ιταλίας 

Κάντε κλικ στον ακόλουθο σύνδεσμο για να περιηγηθείτε στην ηλεκτρονική πλατφόρμα του έργου SENIOR+: https://seniorplus.erasmusplus.space/ Το έργο αυτό χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Ωστόσο, οι απόψεις που εκφράζονται ανήκουν αποκλειστικά στον/στις συγγραφέα/-εις και δεν αντανακλούν κατ’ ανάγκη τις απόψεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού Εκτελεστικού Οργανισμού Εκπαίδευσης και Πολιτισμού (EACEA). Ούτε η Ευρωπαϊκή Ένωση ούτε ο EACEA μπορούν να θεωρηθούν υπεύθυνοι γι’ αυτές. 

Η τρίτη συνάντηση εταίρων 

Τον περασμένο Σεπτέμβριο, όλοι οι εταίροι συναντήθηκαν στη Μόντενα της Ιταλίας. Η συνάντηση αυτή αποτέλεσε μια καλή ευκαιρία για να μοιραστούν και να ανταλλάξουν απόψεις σχετικά με τους στόχους που επιτεύχθηκαν και τα μελλοντικά βήματα: 

Ανταλλάχθηκαν απόψεις σχετικά με τη λειτουργικότητα της πλατφόρμας και τις πιθανές αλλαγές που θα την καταστήσουν πιο προσιτή και διαισθητική. 

Υπήρξε ενημέρωση σχετικά με την τράπεζα ιδεών, τη συλλογή επιχειρηματικών ιδεών και την ενσωμάτωση της τράπεζας ιδεών στην πλατφόρμα. 

Δόθηκαν διευκρινίσεις σχετικά με το σχέδιο καθοδήγησης και την εφαρμογή του. 

Παρουσιάστηκε το τελικό μέρος του έργου το οποίο αφορά την υλοποίηση μιας θερμοκοιτίδας (incubator) επιχειρήσεων. 

Επόμενα βήματα 

Με βάση τα όσα συζητήθηκαν κατά τη διάρκεια της τρίτης συνάντησης, τα ακόλουα βήματα αφορούν: 

  • Την υλοποίηση της τράπεζας ιδεών που θα αποτελεί μέρος της ίδιας της πλατφόρμας και στην οποία θα μπορούν να συμμετέχουν ηλικιωμένοι και επιχειρηματίες. 
  • Την συλλογή εμπειριών και καλών πρακτικών σχετικά με τη θερμοκοιτίδα επιχειρήσεων για να προχωρήσει η επόμενη φάση του έργου. 

Μείνετε συντονισμένοι ακολουθώντας την ιστοσελίδα του έργου: https://seniorplusproject.eu/