Džiaugiamės galėdami pasidalyti naujausiomis projekto „Senior+” naujienomis!

 Parengta „Senior+” platforma, kurioje rasite e. mokymosi kursą, skirtą pagrindiniams verslumo įgūdžiams įgyti, skirtą visiems senjorams, norintiems pagilinti ir išmokti ką nors naujo apie verslumą. Kursų moduliai leis senjorams patobulinti savo kompetencijas, pavyzdžiui, pagrindinius technologinius įgūdžius verslumo pasaulyje, išsiaiškinti savo verslo idėją, sužinoti apie teisinius aspektus, kurie yra svarbiausi verslo pasaulyje, ir dar daugiau. Kursai rengiami šešiomis kalbomis: anglų, graikų, ispanų, italų, prancūzų ir lietuvių kalbomis. 

Platformoje taip pat bus sukurtas ir netrukus pasirodys partnerių kuriamas verslumo idėjų bankas senjorams, kad būtų lengviau ir veiksmingiau kurti savo verslo projektą! 

Susitikimas Modenoje 

Nuoroda į platformą: https://seniorplus.erasmusplus.space/ Finansuoja Europos Sąjunga. Tačiau išreikšta nuomonė priklauso tik autoriui (-iams) ir nebūtinai atspindi Europos Sąjungos ar Europos švietimo ir kultūros vykdomosios įstaigos (EACEA) požiūrį. Nei Europos Sąjunga, nei EACEA negali būti už jas atsakingos. 

Trečiasis tarptautinis partnerių susitikimas 

Šį rugsėjį visi partneriai susitiko Modenoje, Italijoje. Tai buvo gera proga pasidalyti informacija apie pasiektus tikslus ir būsimus žingsnius: 

Pasikeista nuomonėmis apie platformos funkcionalumą ir galimus pakeitimus, kad ji taptų prieinamesnė ir intuityvesnė. 

Naujausia informacija apie idėjų banką, verslo idėjų rinkimą ir idėjų banko įgyvendinimą platformoje. 

Mentorystės plano ir jo įgyvendinimo paaiškinimai. 

Baigiamosios projekto dalies pristatymas ir faktinis verslo inkubatoriaus įgyvendinimas. 

Tolesni veiksmai 

Remdamiesi tuo, kas buvo aptarta per tarptautinį projekto susitikimą: 

  • idėjų banko, kuris bus pačios platformos dalis ir kuriame galės dalyvauti senjorai ir verslininkai, įgyvendinimas. 
  • Verslo inkubacijos patirties ir gerosios praktikos rinkimas, kad būtų galima tęsti kitą projekto etapą.