Η πλατφόρμα του έργου SENIOR+, ένας πολύτιμος πόρος για τους νέους επιχειρηματίες ηλικίας 55+

 Η ηλεκτρονική πλατφόρμα του έργου SENIOR+ είναι πλέον διαθέσιμη για όλα τα άτομα άνω των 55 ετών, τα οποία είναι άνεργα ή κινδυνεύουν να απολειστούν από την κοινωνία και θέλουν να βελτιώσουν τις επιχειρηματικές τους δεξιότητες ή να δημιουργήσουν μία νέα επιχείρηση. Μέσα σε αυτήν πλατφόρμα, μπορείτε να μελετήσετε το πρόγραμμα ηλεκτρονικής το οποίο αποτελείται από δέκα ενότητες οι οποίες εστιάζουν στις επιχειρηματικές – και όχι μόνο – δεξιότητες, ενώ παράλληλα θα δημοσιευθούν νέα υλικά, ξεκινώντας από την τράπεζα επιχειρηματικών ιδεών πάνω στην οποία εργάζονται οι εταίροι του έργου. 

Το έργο SENIOR+ αποσκοπεί στην παροχή νέων εργαλείων για την αντιμετώπιση του κοινωνικού αποκλεισμού που υφίστανται τα άτομα ηλικίας 55+, προωθώντας την απόκτηση νέων γνώσεων, δεξιοτήτων και δυνατοτήτων στον επιχειρηματικό τομέα. Η πλατφόρμα του έργου SENIOR+ αποτελεί μέρος αυτών των εργαλείων και σύντομα θα είναι διαθέσιμη σε έξι διαφορετικές γλώσσες (αγγλικά, ελληνικά, ισπανικά, ιταλικά, γαλλικά και λιθουανικά). 

Η πλατφόρμα περιλαμβάνει ένα τμήμα αφιερωμένο στο πρόγραμμα ηλεκτρονικής κατάρτισης το οποίο εστιάζει στις βασικές επιχειρηματικές δεξιότητες και αποτελείται 

από 10 ενότητες που θα επιτρέψουν στα άτομα αυτά να γνωρίζουν τους κινδύνους και τα οφέλη της αυτό-απασχόλησης, να αποσαφηνίσουν την επιχειρηματική τους ιδέα, να κατανοήσουν τις ανάγκες για την έναρξη της δικής τους επιχείρησης, να διαχειριστούν μια κερδοφόρα επιχείρηση (έσοδα-έξοδα, διαχείριση ανθρώπινου δυναμικού, έρευνα αγοράς) και να αποκτήσουν γνώσεις σχετικές με τη δημιουργία και τη διαχείριση επιχειρήσεων (νομοθεσία, φορολογία, πηγές χρηματοδότησης κ.λπ.). Οι πρώτες ενότητες έχουν ήδη μελετηθεί από άτομα άνω των 55 ετών τα οποία παρείχαν χρήσιμη ανατροφοδότηση. 

Εκτός από το πρόγραμμα ηλεκτρονικής κατάρτισης, η πλατφόρμα θα περιλαμβάνει μια Τράπεζα Επιχειρηματικών Ιδεών, ένα ακόμη σημαντικό εργαλείο για την επίτευξη των στόχων του έργου. Η τράπεζα αυτή, στην πραγματικότητα, θα περιλαμβάνει επιχειρηματικά μοντέλα που μπορούν να αποτελέσουν σημαντικό στήριγμα όταν κάποιος θέλει να ξεκινήσει τη δική του επιχείρηση. Αυτά τα επιχειρηματικά μοντέλα θα είναι βιώσιμα, γρήγορα κερδοφόρα και θα έχουν μεγάλη δυνατότητα αναπαραγωγής. Επιπλέον, οι επιχειρηματίες ηλικίας 55+ θα μπορούν να χρησιμοποιούν αυτό το διαδικτυακό εργαλείο για να μοιράζονται τις εμπειρίες τους σε μια ευρωπαϊκή κοινότητα ανθρώπων που εργάζονται πάνω στις ίδιες επιχειρηματικές ιδέες. 

Τέλος, η πλατφόρμα θα διαθέτει δύο λειτουργίες διασύνδεσης για όσους τη χρησιμοποιούν: ένα φόρουμ και ένα chat, τα οποία θα διευκολύνουν τις ανταλλαγές ιδεών μεταξύ των ατόμων ηλικίας 55+ που επιθυμούν να αναπτύξουν τις επιχειρηματικές τους δεξιότητες και να δημιουργήσουν τη δική τους επιχείρηση και των επιχειρηματιών. 

Κάντε κλικ στον ακόλουθο σύνδεσμο για να περιηγηθείτε στην ηλεκτρονική πλατφόρμα: https://seniorplus.erasmusplus.space/