„Senior+” platforma – vertingas šaltinis naujiems vyresnio amžiaus verslininkams

„Senior+” platforma dabar prieinama visiems vyresniems nei 55 metų bedarbiams arba

asmenims, kuriems gresia atskirtis, norintiems tobulinti verslumo įgūdžius ir pradėti naują

verslą savo vietovėje. Joje galite rasti dešimt naujų verslumo įgūdžių e. mokymosi kurso

modulių, kuriuos netrukus papildys nauji įdomūs ištekliai, pradedant partnerių rengiamu

verslumo idėjų banku.

Projekto „Senior+” tikslas – suteikti naujų priemonių, kurios padėtų kovoti su vyresnių nei 55 metų

amžiaus bedarbių socialinės atskirties ir izoliacijos rizika, skatinant įgyti naujų žinių, įgūdžių ir

galimybių verslumo srityje. Platforma „Senior+” yra viena iš šių priemonių ir netrukus bus prieinama

visiems suinteresuotiems senjorams šešiomis skirtingomis kalbomis (anglų, graikų, ispanų, italų,

prancūzų ir lietuvių).

Platformoje yra skyrius, skirtas verslumo pagrindų e. mokymosi kursui, kurį sudaro 10 modulių,

padėsiančių senjorams suvokti savarankiško darbo riziką ir naudą, išsiaiškinti savo verslo idėją,

suprasti, kokie poreikiai reikalingi norint pradėti savo verslą, valdyti pelningą įmonę (finansai,

žmogiškųjų išteklių valdymas, rinkos tyrimai) ir įgyti su verslu susijusių žinių (teisės aktai, mokesčiai,

finansavimo šaltiniai ir kt.). Pirmuosius modulius jau išbandė senjorai, kurie, prieš juos publikuojant,

paliko naudingų atsiliepimų.

Be e. mokymosi kurso, platformoje bus įdiegtas Verslo idėjų bankas – dar viena svarbi priemonė

projekto tikslams pasiekti. Idėjų banke bus viešai skelbiami verslo modeliai, kurie gali būti svarbi

parama norintiems pradėti savo verslo idėją. Šie verslo modeliai bus tvarūs, greitai duodantys pelną

ir turintys didelį potencialą būti atkartoti. Be to, nauji vyresnio amžiaus verslininkai galės naudotis

Finansuoja Europos Sąjunga. Tačiau išreikšta nuomonė priklauso tik autoriui (-iams) ir nebūtinai atspindi Europos Sąjungos ar Europos

švietimo ir kultūros vykdomosios įstaigos (EACEA) požiūrį. Nei Europos Sąjunga, nei EACEA negali būti už jas atsakingos.

šia internetine priemone ir dalytis savo patirtimi Europos žmonių, dirbančių su tomis pačiomis verslo

idėjomis, bendruomenėje.

Galiausiai platforma turės dvi svarbias funkcijas, kurios padės sujungti tuos, kurie ja naudosis:

forumą ir pokalbius, kurie palengvins senjorų, verslininkų ir naujų senjorų verslininkų mainus.

Platformą galite pasiekti paspaudę šią nuorodą: https://seniorplus.erasmusplus.space/