APIE

Pagal SENIOR+ bus kuriama, išbandoma ir įgyvendinama novatoriška praktika verslumo srityje su vyresnio amžiaus žmonėmis.
suaugusieji 50+, ypatingą dėmesį skiriant tiems, kuriems gresia socialinė atskirtis.
Projekto metu bus kuriamos ir įgyvendinamos mokymo ir ugdymo programos, pagrįstos mokymusi per praktiką, siekiant ugdyti praktinius, kūrybinius ir verslumo įgūdžius, kad žmonės galėtų išnaudoti verslumo galią. Daugelyje tyrimų pripažįstamas verslumo vaidmuo mažinant skurdą, suteikiant galimybę nepalankioje padėtyje esantiems žmonėms, pavyzdžiui, vyresnio amžiaus žmonėms, vyresniems nei 50 metų, ištrūkti iš prastesnės padėties ir patiems rasti išeitį iš nedarbo ar diskriminacijos darbo rinkoje. Tuo pat metu, kai įgisime šių naujų verslumui reikalingų įgūdžių ir kompetencijų, mūsų tikslinės grupės taip pat bus mokomos kurti socialinę vertę versle.
SENIOR+ dėka socialinis pasaulis kartu su verslo pasauliu nustatys, kokios rinkos nišos egzistuoja įvairiuose verslo sektoriuose. Pažeidžiami vyresnio amžiaus žmonės – 50+ metų sukurs socialines ir įtraukias įmones, kad patenkintų šiuos poreikius, o tai, savo ruožtu, padės užmegzti galingą ryšį tarp dalyvaujančių žmonių – vyresnio amžiaus žmonių  ir verslo specialistų. Apskritai šiems vyresnio amžiaus – 50+ metų suaugusiesiems  yra sunku gauti tokius mokymus ir aukšto lygio specialistų mentorystę, o to nebūtų, jei ne tokio pobūdžio projektai